Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes.

Se filmen om Barnetråkk:

Med Barnetråkk kan en klasse utforske lokalmiljøet sitt sammen og stille krav om det de vil skal bli bedre. Du som lærer kan opprette og gjennomføre Barnetråkk med klassene dine.

I planprosesser er du pliktig til å lytte til barna. Barnetråkk er en effektiv måte å finne ut hvordan de bruker og opplever lokalmiljøet.

Barnetråkk lar deg fortelle planleggerne hva du syns om og hvordan du bruker nærområdet ditt.


Barn og unges deltakelse i samfunnsutviklingen er lovfestet, men i praksis begrenset.

Barnetråkk tilbyr et engasjerende undervisningsopplegg for demokratiopplæring. Gjennom Barnetråkks digitale verktøy kan barn og unge enkelt registrere og kartfeste hvordan de bruker sitt nærmiljø. Resultatene kan oversendes myndighetene og på denne måten kan man få erfaring med og bevissthet om hvordan hver enkelt kan påvirke gjennom demokratiske prosesser.

Norgeskart som viser kommunene hvor Barnetråkk har blitt gjennomført

kommuner har gjennomført Barnetråkk.

Vis stort kart

Hvem gjennomfører Barnetråkk nå?

Skole Kommune

Tabellen over viser skoler som har gjennomført Barnetråkk den siste måneden.

Hvordan kan vi planlegge byer og tettsteder som ivaretar barnas behov?

Befolkningsvekst og urbanisering endrer våre omgivelser. Barn har mindre mulighet for å bevege seg fritt og de går sjeldnere til skolen. Samtidig vet vi at barn som bruker uterommene virker positivt på det sosiale miljøet på hjemstedet. Barnetråkk gir planmyndigheter og politikere detaljert innsikt i hvordan barn bruker sine lokalmiljø.

Dokumentasjon og formidling av barns synspunkter.

Gjennom Barnetråkk kan man over tid dokumentere, observere og formidle hvordan ulike tiltak påvirker og endrer barns bruk av omgivelsene. Slik kan ulike myndigheter få et nytt og rikt kunnskapsgrunnlag om barns lokalmiljø som ikke kan overses i beslutningsprosesser.