Hopp til hovedinnhold

Eksempler på bruk av Barnetråkk

Her finner du eksempler på hvordan kommunene tar i bruk Barnetråkk.

Bydel Grorud i Oslo

Bydel Grorud ønsket bedre fakta­grunnlag til uttalelse i plansaker på vegne av barn. Samtidig så vi muligheten til å få mer kunnskap som kan brukes i planlegging av egne tiltak og prosjekter, spesielt innen fysisk opprusting, ved å gjennomføre Barnetråkk.

Rapport (PDF): 2016

Eigersund kommune

Eigersund ønsket oversikt og forslag til tiltak som kunne gjøre det tryggere for tryggere og mer attraktivt for barne å gå eller sykle som en del av revidert trafikksikkerhetsplan i kommunen.

Rapport (PDF): 2017

Kart over Svelvik
Svelvik kommune

Barnetråkk er vedtatt som ett av tiltakene som skal ivareta barn og unges interesser i planleggingen, og være en del av demokrati­opplæringen til barn og unge i Svelvik kommnune.

Rapporter (PDF): 2015-2016 | 2017