Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn

Barnetråkk som metode ble opprinnelig utviklet av fylkesplanlegger i Vestfold, Eva Almhjell. Metoden har vært i bruk i arealplanlegging siden 1993. Dagens utgave er en videreutvikling av den opprinnelige papirbaserte registreringen.

Fra elgtråkk til Barnetråkk

Fylksplanlegger i Vestfold, Eva Almhjell er opphavet til begrepet og metoden Barnetråkk. Ideen om registrering av barnetråkk oppstod i 1993. Almhjell tok utgangspunkt i kart som viste dyretråkk i kommunene og registreringer av hvor elg og andre ville dyr beitet og deres spill- og kasteplasser. Slike kart ble brukt i arealplanlegging i flere kommuner. Idéen var å lage tilsvarende kart som viste barn og unges bruk av arealene. Registrering skjedde direkte på kart av papir.

Registrering av barnetråkk på papir
Foto: Mona Cecilie Nielsen, MCN Design og Psykologi

Fra papirkart til PC

I 2006 startet digitalisering av ble metoden i et samarbeid mellom Norsk Form og Statens kartverk. I 2009 ble det mulig å registrere Barnetråkk digitalt i vertøyet Kart i skolen.

Registrering av barnetråkk på PC
Foto: Mona Cecilie Nielsen, MCN Design og Psykologi

Data fra registreringene i perioden 2009 -2014 er tilgjengelig ved forespørsel. Metoden er beskrevet i veileder fra 2010.

Fra PC til nettbrett

Dagens utgave av Barnetråkk kom i 2014 og kan brukes både på nettbrett og vanlige datamaskiner. Barna kan velger mellom en rekke symboler som de drar inn på kartet, i tillegg til å tegne inn veier de bruker.

Barnetråkk på PC og nettbrett

Bidragsytere

En rekke personer og organisasjoner har medivirket til dagens utgave av Barnetråkk på ulike måter.

Medvirkende

 • Design og Arkitektur Norge
 • Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen
 • Kartverket
 • Naturfagsentret
 • Bengler AS (Sanity.io)
 • Voy AS
 • Metric Design AS

Finansiering

 • Kommunal og moderniseringsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Bufdir -Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Design og arkitektur Norge

Spesiell takk til

 • Eva Almhjell – pionér, «mor» til begrepet «barnetråkk» og utvikler av metoden
 • Even Westvang – forprosjekt og interaksjonsdesign
 • Frode Skaren – illustrasjoner
 • Kommunene Bodø, Giske, Ski og Sørum.