Hopp til hovedinnhold

Vilkår for bruk

Barnetråkk er et medvirkningsverktøy fra Design og arkitektur Norge, som driftes og utvikles av Skolelaboratoriet i realfag ved UiB.

Verktøyet er gratis å bruke både for elever, lærere og kommuneplanleggere. Det tilbys en enkel registreringsmodul for elever, og en lærer/planleggermodul som gir tilgang til registrerte data og noen enkle sammenstillinger av disse. Det er også mulig å eksportere data til andre verktøy for videre analyse.

Krav til nettleser

Barnetråkk kan brukes i alle moderne nettlesere og trenger ingen programtillegg («plug-ins») i nettleseren. Internet Explorer 9 eller eldre kan ikke brukes. Barnetråkk bruker informasjonskapsler.

Innlogging

Skolen må ha FEIDE for at elever og lærere skal kunne logge på og bruke Barnetråkk.
Innlogging og registrering skjer på tjenesten Kart i skolen fra Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen, som er part når databehandleravtale skal inngås.

Samtykke fra foreldre

Før registrering av Barnetråkk må skolen innhente samtykke fra barnas foresatte. Dette kan gjøres gjennom et informasjonsbrev med svarslipp.

Eierskap til data

Kommunen/skolen forvalter selv eierskap til data registrert gjennom løsningen, og bestemmer vilkår for videre bruk/deling av disse.

Tjenestekvalitet og ansvar

Tjenesten leveres til enhver tid i den stand den er. Design og arkitektur Norge og Skolelaboratoriet i realfag (UiB) fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til bruk av tjenesten.