Hopp til hovedinnhold

Kom i gang

Barnetråkk er et enkelt verktøy å bruke. Hele opplegget tar omtrent tre skoletimer, en time til registrering og to timer til for- og etterarbeid.

Forberedelse

Hvis du vil gjøre Barnetråkk med din klasse, er det viktig at du forbereder barna på hva de er med på og på hvilke betingelser de gjør det. Om kommunen gjennomfører Barnetråkk som en del av en planprosess er de forpliktet til å ta i betraktning barnas innspill. Gjennomføres Barnetråkk av skolen selv, uten en slik tilknytning, er ikke kommunen nødvendigvis forpliktet til å gjøre noe konkret med innspillene. Dette er det viktig at du informerer barna om. Som lærer har du muligheten til å demonstrere demokratiske rettigheter for barna, og å gi dem kunnskap om deres nærmiljø.

Bli kjent i nærmiljøet

Det kan være en fordel at barna reflekterer litt rundt sitt eget nærmiljø i forkant av registrering, og at man gjerne bruker en liten time på dette. Noen velger å bruke kart i klasserommet sammen med elevene. I fellesskap diskuterer man kartet; hvor man bor, hvor man går og hva man gjør på de ulike stedene. Andre velger å ta elevene med ut. Vi har her samlet noen spørsmål som er aktuelle å stille:

 • Hvilken vei pleier du ta til og fra skolen?
 • Hvilke følelser får du når du tenker på det?
 • Hvilke steder er morsomme? Hvorfor?
 • Hva er morsomt å gjøre der du bor?
 • Hvilke steder er kjedelige? Hvorfor?
 • Hva er kjedelig å gjøre der du bor?
 • Hvilke steder synes du er skumle? Hvorfor?
 • Hva er skummelt å gjøre der du bor?
 • Finnes det farlige steder? Beskriv.
 • Har du sett noe et annet sted som du savner her? Hva da?
 • Hva ønsker du deg mer av?
 • Hva ønsker du deg mindre av?
 • Beskriv ditt favorittsted der du bor med tre ord!

Utstyr og pålogging

Før registreringen må læreren registrere klassen og sørge for at elevene kan bruke FEIDE-pålogging.

FEIDE

Nettstedet bruker FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet) til pålogging for lærere og elever. De fleste skolene har nå FEIDE-pålogging som sikrer riktig identitet og forenkler brukeradministrasjon. Husk å sjekke at «Kart i skolen» (kartiskolen.no) er aktivert som FEIDE-tjeneste. Hvis den ikke er det, kontakt FEIDE-ansvarlig i kommunen.

Krav til nettleser

Barnetråkk kan brukes i alle moderne nettlesere. Du trenger ingen programtillegg (plug-ins) i nettleseren. Internet Explorer 9 eller eldre kan ikke brukes.

Registrere klassen

Før elevene kan registrere, må lærer registrere klassen.

 1. Logg inn her med din FEIDE-bruker.
 2. Fyll ut skjemaet med navn på klasse og elevenes trinn.
 3. Etter at du har lagret skjemaet, får du vist informasjonen du har registrert sammen med en unik registreringslenke. Denne skal alle elevene i klassen bruke.
 4. Før dere starter registrering, bør du sende denne lenken til alle elevene i klassen via skolens LMS eller på e-post.

Har du flere klasser, kan du gjenta dette. Du har hele tiden oversikt over klassene under «Dine tråkk».

Registrering av data

Eleven logger inn med sine FEIDE-bruker fra den unike lenken for klassen. Etter innlogging er skolen markert med et gult symbol i kartet:

 • Hver elev tegner sin skolevei og veier de bruker på fritiden. De kan også skrive en kommentar til disse.
 • Elevene trekker så ulike symboler inn på kartet, og merker av steder de opplever som positive eller negative. Det er også en egen kategori med symboler knyttet til aktiviteter, som f.eks. «ballspill» eller «aking».
 • Data lagres automatisk etterhvert som elevene registrerer data.

Kartet i planlegger- og lærermodulen oppdateres umiddelbart. Disse er egnet for bruk i fullskjerm i klasserommet. Etter at elevene er ferdig å registrere data, anbefales det å ha en oppsummering i klassen. Noen velger å ha denne umiddelbart, og noen velger å ha denne etter å ha analysert data.

Analyse

Data som registreres blir umiddelbart tilgjengelig for lærere og planleggere i kommunen (som innlogget bruker).

Oppfølging

Å gjennomføre et Barnetråkk er et viktig verktøy for å starte en planlegging- og utviklingsprosess. Det er viktig at planleggerne evaluerer det som kommer frem av registreringen, og vurderer hvilke resultater som kan gjøres noe med. Du som lærer kan også spille en viktig rolle. Dersom det er oppstått engasjement i klassen rundt noen problemstillinger, kan det være lurt å oppmuntre til videre aktivitet. En kan ta initiativ til:

 • å lage en utstilling basert på ideer fra elevene om tiltak som trengs
 • å skrive leserinnlegg til lokalavisen om funnene barna har gjort
 • selv sette i gang et prosjekt som kan bedre nærmiljøet i samarbeid med kommunen