Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om Barnetråkk.

Pålogging og FEIDE

Hva er FEIDE?

FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet) er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Alle norske kommuner har fått tilbud om å benytte FEIDE på sine skoler, men det er opp til hver enkelt kommune om de vil benytte denne løsningen. FEIDE benyttes i dag på en rekke læringsressurser og læringsplattformer.

Vi har problemer med å logge på FEIDE

Kontakt brukerstøtte for FEIDE i din kommune (feide.no).

Har min kommune FEIDE?

De fleste kommuner har FEIDE i dag, og noen private skoler bruker også FEIDE. Se oversikten over kommuner som har tatt i bruk FEIDE.

Hva gjør vi hvis min kommune ikke har FEIDE?

Både lærere og elever må logge seg inn med FEIDE for å gjennomføre Barnetråkk. Det er ikke mulig å registrere Barnetråkk uten FEIDE. Ta kontakt med skoleeier og se Feide.no.

Hvordan logger planleggere inn?

Planleggere har egen innlogging uten FEIDE. Ta kontakt for å få tilgang.

Gjennomføring og registrering

Hvem kan registrere Barnetråkk?

Skoleklasser i Norge med FEIDE-pålogging kan registrere Barnetråkk.

Kan planleggere registrere Barnetråkk for barna?

Nei. Denne registreringsløsningen legger opp til at barna skal registrere selv.

Hvordan kommer kommunen i gang med registrering?

For å komme igang trenger planlegger kontakt med en skole og en lærer i aktuelle områder. Læreren logger seg inn og registrer klassen. Elevene kan så logge inn og starte sin registrering. Planlegger kan etterpå hente ut data for videre analyse.

Hvem bør involveres i arbeidet?

Som ansatt i kommunen bør du ta kontakte med rektor for å avklare om Barnetråkk kan gjennomføres. I tillegg bør du involvere andre sektorer i kommunen som kan bidra og ha interesse av å delta eller få informasjon om Barnetråkk. Dette kan være teknisk etat, samferdsel, folkehelsekoordinator SLT-koordinator osv.

Kan en skole gjennomføre Barnetråkk på egenhånd?

Som lærer kan du starte et Barnetråkk med skolen på egenhånd. Vi anbefaler likevel at du tar kontakt med en planlegger i kommunen, slik at de kan delta i gjennomføringen og sikre at det kan følges opp i planer.

Hva må lærer gjøre før registreringen kan starte?

Lærer må først innhente samtykke fra de foresatte. Deretter må lærer logge inn og opprette et Barnetråkk. Så kan elevene logge inn og registrere.

Hvor gamle bør barna være?

Vi anbefaler fra 5. klasse og oppover. Det er opp til den enkelte hvor mange trinn man ønsker å gjennomføre med. For best mulig dekning av alle aldersgrupper, anbefaler vi 5./6. klasse og 8./9. klasse.

Hvor mange voksne må vi være under registrering?

For en klasse på ca. 30 elever, anbefaler vi at det er 2-3 voksne som hjelper til. I tillegg til lærer og planlegger, kan det være nyttig å ha kontakt med IKT-ansvarlig på skolen.

Hvilken kompetanse trengs for de voksne?

Bruk av Barnetråkk er enkelt. Det kreves ikke spesiell IT-kompetanse for å bistå elevene under registrering.

Hvor lang tid må jeg beregne for å gjøre Barnetråkk?

Selve registreringene med verktøyet på PC eller nettbrett tar i underkant av en skoletime, men man må beregne noe tid til for- og etterarbeid:

Forarbeid: Elevene bør informeres noe i forkant og man kan ta utgangspunkt i forberedende spørsmål (se hjemmesiden / brosjyren). Dette bør gjøres noen dager før registrering (1 time). Elevene bør ikke være kjent med registreringsverktøyet før dere starter registrering av data.

Etterarbeid: Oppsummere registreringene sammen med elevene og planlegger. Videre arbeid med analyse av data i kommunen.

Resultater og data

Hvordan overføres resultatene til kommunens plankart?

Dataene kan lastes ned i flere ulike filformater som er tilrettelagt for kommuneplanleggers ulike verktøy: Shape, SOSI, GML og GeoJSON. Datafiler vil være tilgjengelig i det koordinatsystem kommunen benytter. Du må logge inn med en planlegger-bruker for å laste ned data.

Hvem får se resultatet?

Ansvarlig i kommunen får se alle resultatene fra skoler i egen kommune. Offentligheten får en bearbeidet utgave via planer, rapporter og kart.

Blir registreringene tilgjengelige for offentligheten?

Informasjonen som legges inn blir anonymisert. Kommunens planleggere har tilgang til all informasjon, men ikke hvem som har registrert den. Bearbeidet informasjon kan inngå i kommunens planer og i rapporter.

Hvordan kan utbyggere eller konsulent få tilgang til data?

En oversikt over områder der Barnetråkk er gjennomført finner du her. Ta kontakt med kommunen for tilgang til data.

Fant du ikke svar på ditt spørsmål?