Hopp til hovedinnhold

Slik behandler vi personopplysninger i Barnetråkk

Denne siden viser hvordan vi behandler opplysninger om personer som bruker Barnetråkk.

De registrerte og innlogging

Barnetråkk har tre typer brukere som logger inn slik:

Lærer


Logger inn med Feide

Elev


Logger inn med Feide via en tilgangslenke

Planlegger


Logger inn med passord og engangskode

Elevene må bruke en tilgangslenke gitt av lærer ved innlogging som kobler elevens data til riktig trinn/gruppe. Planleggere i kommuner får ved innlogging tilsendt en engangskode på e-post. Dette gir både tofaktor og sikrer at vedkommende fortsatt har tilgang til e-postadressen.

Registrering og kilder

Elevene registrerer data i Barnetråkk ved å tegne veier og plassere steder med ulike symboler på et kart med tilhørende kommentarer.

Opplysningene om elever og lærere i Barnetråkk har opphav i tre kilder og blir knyttet sammen på ulike nivå:

  • Lærer registrerer trinn og gruppe/klasse når et barnetråkk startes.
  • Feide overfører ved innlogging på Barnetråkk brukeropplysninger som navn, brukeridentitet og skoletilhørighet. Hva som lagres av dette i brukerprofilen er avhengig av om det er lærer eller elev (se i tabellen under).
  • Elevene legger til indirekte opplysninger i form av veier og steder de bruker med tilhørende kommentar. Disse kobles til brukerprofil og til opplysningene om trinn/gruppe. Til sammen utgjør de et svarsett for eleven.

Planleggerbrukere blir registrert manuelt ved godkjent forespørsel om tilgang.

Opplysningene som behandles

Denne tabellen viser hvilke opplysninger om elever og lærere som blir behandlet i Barnetråkk. Her går det fram hvor opplysningen kommer fra, hvor lenge den lagres og om den er med i datasett som planleggere i kommunen kan hente ned (eksport).

Personopplysning Lagring Varighet Kilde Eksport
Navn på elev Kun sesjon Til utlogget Feide Nei
Navn på lærer Brukerprofil Til sletting Feide Nei
E-post Kun sesjon Til utlogget Feide Nei
Foretrukket språk Kun sesjon Til utlogget Feide Nei
Brukeridentifikator elev1 Brukerprofil Skoleår Feide Nei
Brukeridentifikator lærer1 Brukerprofil Til sletting Feide Nei
Skoletilhørighet Brukerprofil Permanent Feide Ja
Skolevei m/tekst2 Svarsett Permanent Elev Ja
Fritidsvei m/tekst2 Svarsett Permanent Elev Ja
Steder for aktiviteter m/tekst3 Svarsett Permanent Elev Ja
Steder jeg liker m/tekst4 Svarsett Permanent Elev Ja
Steder jeg misliker m/tekst4 Svarsett Permanent Elev Ja
Trinn Undersøkelse Permanent Lærer Ja
Klasse/gruppe Undersøkelse Permanent Lærer Ja

Merknader:

  1. Feide sender flere ulike brukeridentifikatorer. Barnetråkk benytter Feidenavnet.
  2. Flere veier av denne typen kan registreres på kartet.
  3. Ni ulike typer fritidsaktiviteter kan registreres og det kan registreres flere av hver type.
  4. Sju ulike typer steder kan registreres og det kan registreres flere av hver type.

Planleggere er registrert med navn, e-postadresse og kommunenummer.

Eksport og overføring av opplysninger

Brukere lagt inn i Barnetråkk som planleggere for en kommune har tilgang til å laste ned datasett for aktuell kommune i ulike geografiske dataformater. I slike datasettet er det ikke med noen opplysninger med opphav fra Feide, bortsett fra skoletilhørighet. Det er heller ingen gruppering av data på brukernivå. Dette betyr at det ikke er mulig å isolere veier og steder som tilhører en enkelt elev basert på datastrukturen.