Hopp til hovedinnhold

Innhenting av samtykke fra foresatte

Før gjennomføring av Barnetråkk, må skolen å innhente samtykke fra barnas foresatte. Dette kan gjøres i forbindelse med et et informasjonsbrev.

Informasjonsbrev

Innhold

Brevet til foresatte bør inneholde informasjon om

  • Hva Barnetråkk er
  • I hvilken sammenheng kommunen gjennomfører Barnetråkkregistreringer
  • Viktigheten av barn/ungdoms medvirkning
  • Hva barna skal gjøre
  • Dato for gjennomføring
  • Kontaktperson i kommunen

Eksempel informasjonsbrev

«INFORMASJON OM KOMMUNENS ARBEID MED BARNETRÅKK

[Kommunenavn] kommune vil i løpet av [periode] utarbeide en [type plan] for [navn på område]. Planen skal inneholde [planens omfang]. Kommunen er i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), kapittel 5, Medvirkning i planleggingen, pålagt å sørge for at også barn og unge deltar i kommunale planprosesser.

I forbindelse med planarbeidet vil det bli gjennomført registrering av Barnetråkk på [skolens navn]. Registreringene vil gjennomføres av elever på [trinn].
Barnetråkk er en metode for å sikre barn og unges medvirkning i kommunalt planarbeid. Barnetråkkregistreringene går ut på at barna tegner inn:

  • Veier: hvilke veier som brukes til skolen og hvilke som benyttes i fritiden
  • Steder: hvilke steder barn og ungdom liker og ikke liker, samt hvilke ønsker
    de har for endring av disse stedene. De registrer også steder som benyttes til fritidsaktiviteter utendørs.

Informasjonene lagres i et digitalt kartsystem som kommunen har tilgang til.

Registreringene på [skolens navn] starter [dato for start].

Kontaktperson i kommunen er [navn på planlegger] som kan kontaktes på e-post [e-post] eller tlf. [telfonnummer].

Samtykke signeres og returneres til skolen eller bekreftes på e-post.»