Hopp til hovedinnhold

Innhenting av samtykke fra foresatte

Før gjennomføring av Barnetråkk, må skolen å innhente samtykke fra barnas foresatte. Dette kan gjøres i forbindelse med et et informasjonsbrev.

Informasjonsbrev

Innhold

Brevet til foresatte bør inneholde informasjon om

 • Hva Barnetråkk er
 • I hvilken sammenheng kommunen gjennomfører Barnetråkkregistreringer
 • Viktigheten av barn/ungdoms medvirkning
 • Hva barna skal gjøre
 • Anonymitet
 • Dato for gjennomføring
 • Kontaktperson i kommunen

Eksempel informasjonsbrev

«INFORMASJON OM KOMMUNENS ARBEID MED BARNETRÅKK

[Kommunenavn] kommune vil i løpet av [periode] utarbeide en [type plan] for [navn på område]. Planen skal inneholde [planens omfang]. Kommunen er i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), kapittel 5, Medvirkning i planleggingen, pålagt å sørge for at også barn og unge deltar i kommunale planprosesser.

I forbindelse med planarbeidet vil det bli gjennomført registrering av Barnetråkk på [skolens navn]. Registreringene vil gjennomføres av elever på [trinn].
Barnetråkk er en metode for å sikre barn og unges medvirkning i kommunalt planarbeid. Barnetråkkregistreringene går ut på at barna tegner inn:

 • Veier: hvilke veier som brukes til skolen og hvilke som benyttes i fritiden
 • Steder: hvilke steder barn og ungdom liker og ikke liker, samt hvilke ønsker
  de har for endring av disse stedene. De registrer også steder som benyttes til fritidsaktiviteter utendørs.

Informasjonen som elevene blir bedt om å legge inn er anonym og kan ikke knyttes til de som har lagt det inn. Informasjonene lagres i et digitalt kartsystem som kommunen har tilgang til.

Registreringene på [skolens navn] starter [dato for start].

Kontaktperson i kommunen er [navn på planlegger] som kan kontaktes på e-post [e-post] eller tlf. [telfonnummer].

Samtykke signeres og returneres til skolen eller bekreftes på e-post.»